OBS De Wereld

De Wereldschool is een openbare basisschool met een sterk internationaal karakter. De school wordt bezocht door ruim 135 leerlingen van 23 nationaliteiten en bevat 6 groepen en een schakelklas. De Wereldschool staat als brede wijkschool niet op zichzelf, maar werkt nauw samen met verschillende organisaties in de wijk. Zo is er regelmatig contact met het buurthuis, de bibliotheek, jeugdwerk en de peuterspeelzaal.

Gezamenlijk worden er bijvoorbeeld feesten en sportactiviteiten georganiseerd. De school ligt in gemeentelijk groen, omgeven door hagen en een gracht en biedt veel ruimte voor natuurlijk spel.

De schooltuin

Met behulp van een verkregen subsidie is een groot deel van het speelplein van de dependance omgevormd tot schooltuin. Met ondersteuning vanuit gemeente Wageningen en betrokken ouders werden schooltuinactiviteiten uitgevoerd. Men liep tegen het onderhoud van de tuin en de inhoud van de te geven lessen aan. Leerkrachten voelden zich niet voldoende onderlegd en ouders misten een duidelijke structuur.

2011_0520_29_Schooltuin

In 2011 heeft de directie gekozen voor de schooltuinbegeleiding van De Groene Lach. Deze verzorgt de coördinatie van de tuin, het onderhoud, stelt lessen samen, regelt het zaai- en pootgoed en geeft de lessen op de tuin in samenwerking met betrokken ouders. Groep 4, 5 en 6 en de schakelklas maken eenmaal per week gebruik van de schooltuin. De lessen beginnen in maart en lopen tot aan de zomervakantie en een periode in de herfst.

Na de zomervakantie wordt het schooltuinjaar afgesloten met een gezamenlijk oogstfeest. Op deze ochtend wordt door de leerlingen de laatste oogst uit de tuin gehaald en in het nabij gelegen buurthuis verwerkt tot een schooltuinsoep. Na het oogstfeest gaan we tot aan de herfstvakantie door met oogsten en inzaaien van bijvoorbeeld groenbemesters.

P1380082

Een impressie van schooltuinseizoen 2013