R.S.G. Pantarijn

De scholengemeenschap het Pantarijn in Wageningen is een openbare school met Montessori onderwijs. Het Pantarijn huisvest MAVO t/m Gymnasium klassen, heeft een VMBO afdeling en een praktijkschool.Schoolreizen - Referenties - keijman.nl - Groepsreizen en schoolreizen ...

De Leertuin

Kijken hoe zonnebloemzaden ontkiemen. Onderzoeken hoe insecten de winter overleven. Zelf een schuilplek maken voor dieren. Het kan allemaal in de nieuwe Leertuin van scholengemeenschap Pantarijn, een idee van gastdocent Debbie Strijtveen, die tevens verbonden is aan De Groene Lach. „We hebben een mooie verwilderde boomgaard gevonden waar we biologieproeven kunnen doen”, legt ze uit. „Pantarijn wil graag dat leerlingen op verschillende manieren dingen leren. Buitenlessen zijn daarvoor een goede mogelijkheid.”

Gelderlander Vallei, 28 september 2011

In 2011 heeft De Groene Lach heeft in samenwerking met de MHV afdeling van het Pantarijn en Stichting Wageningse Eng De Leertuin opgericht. Hier kunnen leerlingen van het eerste en derde leerjaar biologieproeven in de praktijk brengen. Weer met de handen in de grond natuuronderzoek zelf uitvoeren. In samenwerking met de betrokken docenten werkt De Groene Lach toegepaste lessen en proeven uit die op de Leertuin worden uitgevoerd.

Bij de kiemproef krijgen de leerlingen een centrale instructie en gaan daarna in tweetallen aan de slag met een werkblad en een tas met benodigd materiaal. Ieder tweetal krijgt een eigen stuk grond om de proef in op te zetten. Na twee weken komen ze het resultaat bekijken en hun eigen conclusies trekken. Het is hun eerste kennismaking met natuuronderzoek. Dat wordt stapsgewijs door De Groene Lach begeleid. Zo is er ook een les over bijen en bestuiving, de opbouw van bloemen, een bodemles en wordt er naar verschillende muizensoorten op de tuin gekeken.

De Leertuin is een oude hoogstam boomgaard en bestaat uit een gevarieerde natuur. Op de tuin zijn eerder een Nachtegaal en Ransuil gesignaleerd. Ringslangen komen in de composthopen en houtstapels voor en een vos heeft er zijn winterverblijf. Eekhoorns gebruiken de tuin als winteropslag van de walnoten uit de buurt en vele kleine zangvogels vinden er nestgelegenheid. Een brede basis voor natuuronderzoek. Kijk ook op www.pantarijn.nl